หจก. ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002)

บริการ :

  • ออกแบบระบบไฟฟ้าสำรอง, ระบบ Synchronize
  • ซ่อม, บำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  • ติดตั้ง, บำรุงรักษา ตู้ MBD, หม้อแปลงไฟฟ้า
  • ติดตั้งระบบป้องกันไฟกระโชก (SURGE)
  • สแกนความร้อนของอุปกรณ์, สายไฟ, บัสบาร์ทองแดง

จำหน่าย :

  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า, ACB, MCCB, ATS
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
  • ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้า (AVR)
  • ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS)