บทความ หจก. ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002)

การเลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า           หจก.ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002) Ltd.,Part. เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้ารวมทั้งเครื่องมือไฟฟ้า เช่น เครื่องปั่นไฟ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, และตู้MDb เป็นต้น ฉะนั้นการเลือกใช้เครื่องปั่นไฟสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็คือเครื่องสร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้า ประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนที่ใช้สร้างสนามแม่เหล็กหรือ “ฟิลด์” และอีกส่วนสำหรับสร้างแรงดันไฟฟ้าเรียกว่า “อาเมเจอร์”