เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานอย่างไรและใดบ้างเครื่องกำเนิด ส่วนประกอบ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานอย่างไรและส่วนประกอบใดบ้าง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้พลังงานไฟฟ้าเมื่อไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มักใช้เป็นพลังงานสำรองสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและบ้านจำนวนมากเมื่อเกิดไฟฟ้าดับและไต้ฝุ่น นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงข่ายไฟฟ้าในท้องถิ่น เช่น ในภูเขา เหมือง ฟาร์ม และป่าไม้

จำเป็นต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในกรณีที่เกิดวิกฤต แต่หากต้องการใช้งาน คุณต้องรู้วิธีการทำงานและทำความคุ้นเคยกับส่วนประกอบต่างๆ บทความนี้จะช่วยให้คุณทราบภาพรวมโดยย่อและเรียบง่ายว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร ตลอดจนส่วนต่างๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานอย่างไร เครื่องกำเนิด

ไฟฟ้าแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้แหล่งเชื้อเพลิงเช่นก๊าซและโพรเพนเพื่อผลิตพลังงานกลซึ่งถูกบังคับให้เข้าสู่วงจรเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า 

เพื่ออธิบายเพิ่มเติม ขดลวดตัวนำที่ทำจากทองแดงจะหมุนอย่างรวดเร็วซึ่งจะสร้างสนามแม่เหล็กที่สร้างกระแส ขณะหมุน โรเตอร์จะแปลงกระแสไฟให้เป็นแรงดันไฟขาออกซึ่งจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับสถานที่ของคุณ

ส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ระบบเชื้อเพลิง ระบบ

เชื้อเพลิงจะจ่ายเชื้อเพลิงให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล หรือโพรเพน มันเก็บเชื้อเพลิงเพียงพอที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถใช้ได้หลายชั่วโมง ข้างในเป็นปั๊มเชื้อเพลิงที่ขนส่งเชื้อเพลิงจากถังไปยังเครื่องยนต์ผ่านท่อ

เครื่องยนต์

เครื่องยนต์แปลงเชื้อเพลิงเป็นพลังงานโดยทำหน้าที่ทางกล มันใช้เชื้อเพลิงจากระบบเชื้อเพลิงในการวิ่ง บ่อยครั้งยิ่งเครื่องยนต์มีขนาดใหญ่เท่าใด ก็ยิ่งสามารถจ่ายพลังงานได้ยาวนานขึ้นเท่านั้น

กระแสสลับกระแสสลับยังเป็นที่รู้จักในฐานะหัวหน้า

Gen เป็นหนึ่งในที่แปลงพลังงานกลที่ผลิตโดยเครื่องยนต์เป็นพลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วยสเตเตอร์และโรเตอร์ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าอาร์เมเจอร์ สเตเตอร์ประกอบด้วยชุดขดลวดที่นำไฟฟ้าในขณะที่โรเตอร์เป็นขดลวดที่หมุนเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก

ระบบ

ทำความเย็น ระบบทำความเย็นป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากความร้อนมากเกินไปโดยการตอบโต้พลังงานความร้อนส่วนเกินทั้งหมดที่ผลิตโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ระบบทำความเย็นจะนำความร้อนและกำจัดมันผ่านการใช้ระบบไอเสีย

ระบบ

ไอเสีย ระบบไอเสียรวบรวมความร้อนจากระบบทำความเย็นและเคลื่อนออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ผ่านช่องรับอากาศของระบบไอเสีย อากาศบริสุทธิ์จะถูกดึงเข้าไปภายในเพื่อทำให้เครื่องยนต์เย็นลง

ระบบ

หล่อลื่น ระบบหล่อลื่นจะสูบน้ำมันผ่านเครื่องยนต์เพื่อลดแรงเสียดทานและให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่เก็บพลังงานพิเศษและปรับแรงดันไฟกระชากออกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

โครงประกอบหลัก โครงประกอบ

หลักเป็นที่ที่ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกัน กันน้ำได้เพื่อเพิ่มการป้องกัน

แผง

ควบคุม แผงควบคุมเป็นที่ที่คุณจะพบปุ่มสตาร์ท สวิตช์ความถี่ และไฟแสดงต่างๆ เช่น อุณหภูมิและตัวบ่งชี้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *