NEWS/PROMOTION

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ของ หจก.ไซด์ไลน์วิศวกรรม (2002)

รับสมัครพนักงาน – ฝ่ายขาย
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ขับรถได้

ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ วุฒิ ปวช.- ปวส. ไฟฟ้า ขับรถได้
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าตู้ครอบเก็บเสียง (sound proof)

โปรโมชั่นเดือนนี้ ของ หจก.ไซด์ไลน์วิศวกรรม (2002)

บำรุงรักษาตู้ MDB ราคาตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป …ฟรี…สแกนความร้อนหลัง MA
Generator Rebuilt ราคาพิเศษ