บริการ ของ หจก. ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002)

ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงอาคารบ้านเรือน คอนโดมิเนียม ด้วยประสบการณที่ยาวนานกว่า 9 ปี และมาตรฐานทางด้านงานบริการ ทำให้หจก. ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002)เป็นที่ยอมรับของลูกค้าเรื่อยมา และขณะเดียวกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานของคุณจะเป็นส่วนหนึ่งที่พึงพอใจในงานบริการของเรา

บริการบำรุงรักษาตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB)

เนื่องจากเป็นตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทั้งระบบ หากตู้ Main ขัดข้องจะทำให้ไฟฟ้าดับทั้งระบบ จึงควรบำรุงรักษาเป็นประจำ จะสามารถป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยการ กวดขันน็อต ตรวจเช็ค ACB และการตรวจ หาจุดร้อนของอุปกรณ์ สายไฟ บัสบาร์ทองแดง

รายละเอียดการบำรุงรักษาตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก

 1. ตรวจสอบค่าความต้านทานหลักดิน (Ground System)
 2. ทดสอบการทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ (On-Off-Tyip)
 3. ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตและกวดขันน็อตตามมาตรฐาน
 4. เช็คทอร์คของน็อตและทำการมาร์คตำแหน่งของน็อตที่ผ่านการอัดปอนด์
 5. ทำความสะอาดบัสบาร์และจุดเชื่อมต่อทุกจุด
 6. ทำความสะอาดภายในและภายนอกตู้/ ดูดฝุ่น
 7. ตรวจเช็คระบบเครื่องวัดค่าทางไฟฟ้าต่างๆ
 8. ตรวจเช็คหลอดไฟ (Lamp) บอกสถานะต่างๆ
 9. หล่อลื่นบานพับตู้และกุญแจล็อคตู้
 10. ตรวจสอบฟิวส์และฐานฟิวส์
 11. ทำความสะอาดกลไกของเซอร์กิตเบรคเกอร์
 12. ถอดทำความสะอาดอุปกรณ์ดับอาร์คของเซอร์กิตเบรคเกอร์
 13. ตรวจสอบสภาพภายนอกของสายไฟและอุปกรณ์
 14. ตรวจเช็คค่าเปอร์เซ็นต์ Over/ Under Vlitage ด้วยอุปกรณ์ Vlitage Variable (เพิ่มเติม)
 15. ทดสอบหาจุดร้อนด้วย Theraml Infrared หรือ Thermal Camera (พิ่มเติม)
 16. บันทึกค่าทำรายงานพร้อมถ่ายรูป

รายละเอียดการบำรุงรักษา Air Circuit Breaker

 1. ทำความสะอาดหล่อลื่นกลไก Machanism ด้วยจาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่น
 2. ทดสอบการชาร์จสปริง การ On และ Off
 3. ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตและกวดขันน็อตตามมาตรฐาน
 4. เช็คทอร์คของน็อตและการทำมาร์คตำแหน่งของน็อตที่ผ่านการอัดปอนด์
 5. ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนของระบบด้วย Megger Ohm Meter
 6. ตรวจสอบฟังชั่น Trip unit ของเบรกเกอร์ (เพิ่มเติม)
 7. ตรวจสอบการทำงานของ Under vlitage coil/ Closing coil/ Shunt Trip/ Aux (เพิ่มเติม)
 8. ถอดทำความสะอาดอุปกรณ์ดับอาร์คของเซอร์กิตเบรกเกอร์
 9. บันทึกค่าทำรายงานพร้อมรูปถ่าย
 10. ตรวจเช็คการตั้งค่าหน่วงเวลาการ Trip
 11. ทดสอบหาจุดร้อนด้วย Thermal Infrared แบบ Point
 12. ทดสอบหาจุดร้อนด้วย Thermal Camer (เพิ่มเติม)
 13. ตรวจวัดค่าความต้านทานหน้าสัมผัส (Contact Resistance) ของเบรกเกอร์ (เพิ่มเติม)

บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า/ Load Break Switch

มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์รับไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าฯแล้วแปลงเป็นไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อจ่ายให้กับตู้ MDB หากหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้องไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ต้องรอเปลี่ยนลูกใหม่ หรือหามาแทนชั่วคราว ซึ่งอาจใช้เวลามากกว่า 1วัน จะทำให้เกิดผลกระทบกับ ความต้องการใช้ไฟฟ้า

รายละเอียดการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน

 1. ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตและกวดขันน็อตตามมาตรฐาน
 2. เช็คทอร์คของน็อตและทำการมาร์คตำแหน่งของน็อตที่ผ่านการอัดปอนด์
 3. ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนของระบบด้วย Megger Ohm Meter
 4. ทำความสะอาดบัสบาร์และจุดเชื่อมต่อทุกจุด
 5. ทำความสะอาดภายนอก
 6. ตรวจสอบค่าความต้านทานหลักดิน (Ground System)
 7. ตรวจเช็คสภาพของ Bird Guard
 8. ทำการเปลี่ยนสารกรองความชื้น (Siliga Gel)
 9. ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์แรงต่ำและแรงสูง
 10. ตรวจเช็คระดับน้ำมันหม้อแปลงของถังเติม (ถ้ามี)
 11. ตรวจเช็คการรั่วซึมบริเวณปะเก็นต่างๆ แรงต่ำ/ แรงสูง/ แท๊ป
 12. ตรวจเช็คอุณหภูมิของหม้อแปลขณะใช้งาน
 13. ทำการเก็บตัวอย่างน้ำมันไปทดสอบความเป็นฉนวน
 14. บันทึกค่าทำรายงานพร้อมถ่ายรูป

รายละเอียดการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (ชนิดเรซิ่น)

 1. ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตและกวดขันน็อตตามมาตรฐาน
 2. เช็คทอร์คขงน็อตและทำการมาร์คตำแหน่งของน็อตที่ผ่านการอัดปอนด์
 3. ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนของระบบ ด้วย Megger Ohm Meter
 4. ทำความสะอาดบัสบาร์และจุดเชื่อมต่อทุกจุด
 5. ทำความสะอาดภายนอกตู้ครอบ
 6. ตรวจสอบค่าความต้านทานหลักดิน (Ground System)
 7. ทำความสะอดาภายในและภายนอกตู้/ ดูดฝุ่น
 8. หาจุดร้อนด้วย Thermal Infrared หรือ Theral camera (งานเพิ่มเติม)
 9. ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์แรงต่ำและแรงสูง
 10. ตรวจเช็คอุณหภูมิของหม้อแปลงขณะใช้งาน
 11. ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายอากาศ
 12. บันทึกค่าทำรายงานพร้อมรูปถ่าย

บริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์รับไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าฯแล้วแปลงเป็นไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อจ่ายให้กับตู้ MDB หากหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้องไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ต้องรอเปลี่ยนลูกใหม่ หรือหามาแทนชั่วคราว ซึ่งอาจใช้เวลามากกว่า 1วัน จะทำให้เกิดผลกระทบกับ ความต้องการใช้ไฟฟ้า

เครื่องยนต์

 1. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
 2. ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิง
 3. ตรวจเช็คน็อตและจุดต่อสายไฟให้แน่นเสมอ
 4. เช็ดทำความสะอาดภายนอก
 5. เป่ากรองอากา่ศด้วยโบลเวอร์หรือปั๊มลม
 6. ตรวจเช็คสภาพและความตึงของสายพาน
 7. ตรวจสอบการแกว่งของใบพัด
 8. ตรวจสอบระบบระบายความร้อน
 9. ตรวจสอบการชาร์จของไดร์ชาร์จ
 10. ตรวจสอบและบันทึกค่าความดันน้ำมันเครื่อง
 11. ตรวจสอบและบันทึกค่าอุณหภูมิด้วย Thermo scan

อัลเทอร์เนเตอร์

 1. ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์
 2. ตรวจวัดค่าความถี่ที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์
 3. ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนด้วย Megger Ohm Meter
 4. ทำความสะอาดจุดต่อสายด้วย Contact Clean
 5. กวดขันน็อตและจุดต่อสายไฟให้แน่น
 6. ปรับแรงดันไฟฟ้าให้นิ่ง (กรณีไฟไม่สม่ำเสมอ)
 7. ตรวจเช็คสภาพสายไฟที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์

ตู้ควบคุม ATS

 1. ทำความสะอาดจุดต่อสายไฟด้วยเสปรย์ทำความสะอาดหน้าสัมผัส
 2. ตรวจเช็คสภาพสายไฟ
 3. ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าทางด้าน MAIN
 4. ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าทางด้าน GEN
 5. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าทางด้าน MAIN
 6. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าทางด้าน GEN
 7. ตรวจวัดค่าความถี่
 8. ตรสจสอบฟิวส์ว่าชำรุดหรือไม่

แบตเตอร์

 1. ตรวจวัดแรงดันชาร์จของชุดชาร์จ
 2. ตรวจวัดค่าความถ่วงจำเพาะของแบตเตอรี่
 3. ตรวจวัดค่าการเก็บประจุของแบตเตอรี่
 4. ทาจารบีที่ขั้วแบตเตอรี่
 5. ตรวจเช็คสภาพสายแบตเตอรี่

บริการสำรวจความร้อน

การสำรวจความร้อนเป็นอีกวิธีหนึ่ง ในการบำรุงรักษาที่สามารถวิเคราะห์หรือรู้ปัญหาได้ชัดเจน เนื่องจากสามารถทำการสำรวจในขณะที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ โดยไม่กระทบกับการทำงาน ควรทำควบคู่กับการบำรุงรักษา ตู้ MDB เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

อุปกรณ์อื่นๆ

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก/ ฟ้าผ่า

เป็นอุปกร์ที่สามารถป้องกันไฟกระชากจากภายนอก หรือฟ้าผ่าที่เข้ามา โดยตรงหรือเข้ามาในรูปของสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ ทำให้เกิดแรงดันขึ้น จนทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่สามารถทนได้ โดยที่เบรกเกอร์ทั่วไปไม่สามารถ ตัดวงจรได้

Digital Meter หรือ Power Meter สำรวจการใช้ไฟฟ้า

ปัจจุบัน Digital Meter ได้เข้ามาทดแทนมิเตอร์รุ่นเดิม ที่เป้นเข็ม ซึ่งอ่านค่ายากและไม่ค่อยเที่ยงตรง Digital Meter เป็นระบบ LED/ LCD ซึ่งดูค่าไดง่ายมีความเที่ยงตรงสูง และสามารถดูค่าหลายๆค่าได้ภายในมิเตอร์ตัวเดียว และยังสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้

ต้องการการออกแบบแผนและการซ่อมแซมเครื่องจักรใหม่หรือไม่ เราให้คุณครอบคลุม! ด้วยทีมวิศวกรสถาปนิกและอื่น ๆ เราสามารถให้บริการโซลูชั่นที่หลากหลายสำหรับปัญหาและความต้องการของคุณ.

งานเมืองวิศวกรรมได้ทำงานกับทั้งภาครัฐและเอกชนในงานโยธาและไฟฟ้า. เราได้ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรในอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่สาธารณะ. นอกจากนี้เรายังได้แบ่งปันบริการของเรามานานกว่าทศวรรษกับลูกค้าของเรา.

คำแนะนำนี้จะช่วยคุณในรายการงานบริการด้านวิศวกรรม กรุณาติดต่อเราเพื่อจองบริการของเราหรือหาข้อมูลเพิ่มเติม!

บริษัท หลัก
ที่อยู่ เลขที่ 47/52 หมู่บ้านเลขที่ 4 ตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73160
รายละเอียดการติดต่อ 0-2805-8118 (โทร) / 086-309-8714 (โทร) / 0-2805-8119 (แฟกซ์) / (+66)086-309-8714 (สายด่วน)
sideline02@hotmail.com
โรงงาน
ที่อยู่ 1 45/303 หมู่บ้านเลขที่ 5 ตำบลท่าข้ามอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 73110 ศูนย์สระบุรี
ที่อยู่ 2 93 หมู่บ้านบ้านเลขที่ 1 ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
สุทธิสารคอนสลัด
รายละเอียดการติดต่อผู้จัดการ 081-208-3013 / 086-309-8714
วราภรณ์ข้าวกันยา (ขุนกุง)
หัวหน้าฝ่ายธุรการ / การเงินและบัญชี 0-2805-8118 (โทร) / 086-309-8713 (โทร) / 0-2805-8119 (แฟกซ์)
ชุดนอนกวางเซ็ง (AFL)
หัวหน้าฝ่ายขาย 0-2805-8118 (v) / 081-351-3490 (โทรศัพท์มือถือ) / 0-2805-8119 (แฟกซ์) 

บริการของงานกรุงศรีฯ

บริการบำรุงรักษากระดานจ่ายไฟหลัก (MDB)

ระบบจำหน่ายและควบคุมไฟฟ้าเป็นหัวใจสำคัญของทุกโรงงาน. หากกระดานหลักมีข้อผิดพลาดระบบทั้งหมดอาจมีความล้มเหลวและแม้กระทั่งปิดตัวลง การตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอสามารถแก้ไขปัญหาและป้องกันได้ในอนาคตอันใกล้.

นี่คือการไหลของงานของเราสำหรับบริการนี้

 1. ตรวจสอบความต้านทานต่อดินและระบบกราวด์.
 2. ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (On และ Off Trip)
 3. ตรวจสอบและขันสกรูและสกรูให้แน่นอีกครั้งตามมาตรฐานที่กำหนด.
 4. วัดแรงบิดของน็อตและทำเครื่องหมายตำแหน่งของสกรูปอนด์.
 5. รักษาความสะอาดและความสะอาดของบัสบาร์และจุดเชื่อมต่อทั้งหมด.
 6. ทำความสะอาดตู้หรือเครื่องดูดฝุ่นทั้งหมด.
 7. ตรวจสอบและทดสอบระบบมิเตอร์ไฟฟ้า.
 8. ตรวจสอบหลอดไฟของอุปกรณ์เพื่อดูสถานะและข้อมูลต่างๆ.
 9. หล่อลื่นบานพับเครื่องจักรและกุญแจล็อค.
 10. ตรวจสอบฟิวส์และฐานฟิวส์.
 11. ทำความสะอาดอุปกรณ์เบรกเกอร์.
 12. ถอดและทำความสะอาดเบรกเกอร์วงจร.
 13. ตรวจสอบสภาพภายนอกของสายไฟและอุปกรณ์.
 14. ตรวจสอบภายใต้และเปอร์เซ็นต์แรงดันไฟฟ้าเกิน. ทดสอบความต้องการวงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าหรือกลไกอื่น ๆ.
 15. ทดสอบจุดความร้อนด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดหรือตัวชี้.
 16. บันทึกข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่จำเป็นรวมถึงรูปภาพ.

เบรกเกอร์อากาศรายละเอียดการบำรุงรักษา

เบรกเกอร์อากาศ (ACBs) ปกป้องวงจรจากแรงดันไฟฟ้าเกินและเร่งด่วนกระแสไฟฟ้า. สามารถใช้งานกับแอปพลิเคชันที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำเช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กและอื่น ๆ. สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมสำหรับการส่งสัญญาณระยะไกลและวัตถุประสงค์อื่น ๆ.

ACB ที่ไม่มีการดูแลรักษาอาจทำให้ระบบล้มเหลวได้. มีความเสี่ยงที่ไขมันในเครื่องแข็งชิ้นส่วนสึกกร่อนหรือแช่แข็งและอื่น ๆ

ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเบรกเกอร์ทั้งหมด. วันนี้การบำรุงรักษาปกติได้รับการสนับสนุนเพื่อเพิ่มความทนทานของอุปกรณ์. นี่คือขั้นตอนที่เราดำเนินการเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม ACB อย่างเหมาะสม

 1. การตรวจสอบด้วยสายตาสำหรับชิ้นส่วนที่เสียหายหรือเกิดสนิม.
 2. การทำความสะอาดและหล่อลื่นกลไก.
 3. ลบทำความสะอาดและครอบคลุมฝุ่นและโล่.
 4. ทดสอบและสลับสวิตช์เปิดและปิดของสปริงสำหรับชาร์จ.
 5. ทำการทดสอบฉนวนด้วยเครื่องวัดโอห์มมิเตอร์.
 6. ตรวจสอบฟังก์ชั่นชุดเดินทางของเบรกเกอร์.
 7. ตรวจสอบคอยล์ใต้แรงดัน, ขดลวดปิด, ปัดแบ่งและฟังก์ชั่นผู้ช่วย.
 8. ทดสอบการทำงานของกลไกและไฟฟ้าผ่านการทดสอบการฉีด.
 9. ตรวจสอบความล่าช้าในการตั้งค่าการเดินทาง.
 10. ทดสอบจุดความร้อนด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดหรือตัวชี้.
 11. วัดความต้านทานสัมผัสของเบรกเกอร์.
 12. เบรกเกอร์กลับไปที่สภาพบริการ.
 13. บันทึกข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่จำเป็นรวมถึงรูปภาพ.

บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า / สวิตช์แบ่งภาระ

ฟังก์ชั่นหม้อแปลงเพื่อถ่ายโอนไฟฟ้าแรงสูงจากวงจรหนึ่ง. นอกจากนี้ยังสามารถแปลงพลังงานเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำสำหรับ MDB หากไฟฟ้าขัดข้องที่หม้อแปลงจะไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีและจะทำให้เกิดความสูญเสียและหยุดให้บริการของคุณชั่วคราว.

บางส่วนของเครื่องยังมีบทบาทต่าง ๆ เช่นนกและยามบุชซึ่งป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าเครื่อง. บทบาทของพวกเขามีความสำคัญต่อความปลอดภัยของอุปกรณ์.

หม้อแปลงต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยวิศวกรมืออาชีพ. มีวิธีการบางอย่างในการใช้งานและบำรุงรักษา.

นี่คือวิธีที่เราจัดการกับเครื่องจักรชนิดน้ำมัน:

 1. ตรวจสอบและขันสกรูและสกรูให้แน่นอีกครั้งตามมาตรฐานที่กำหนด.
 2. วัดแรงบิดของน็อตและทำเครื่องหมายตำแหน่งของสกรูปอนด์.
 3. ทำการทดสอบฉนวนด้วยเครื่องวัดโอห์มมิเตอร์.
 4. รักษาความสะอาดและความสะอาดของบัสบาร์และจุดเชื่อมต่อทั้งหมด.
 5. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อและหล่อลื่นภายนอกตัวเครื่อง.
 6. ทดสอบความต้านทานของดินด้วยระบบภาคพื้นดิน.
 7. ตรวจสอบสภาพของบูชบุชฝาครอบนกและอื่น ๆ.
 8. ลบและติดตั้งแผ่นกรองความชื้นใหม่.
 9. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง.
 10. ตรวจสอบและรักษาระดับน้ำมันของอุปกรณ์ (ถ้ามี). วิธีนี้จะช่วยป้องกันความร้อนสูงเกินไป.
 11. ตรวจสอบรอยรั่วตามเงื่อนไขต่าง ๆ.
 12. ตรวจสอบว่าเครื่องมีความเสี่ยงของความร้อนสูงเกินไป.
 13. การเก็บตัวอย่างน้ำมันสำหรับการทดสอบฉนวน.
 14. บันทึกข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่จำเป็นรวมถึงรูปภาพ.

นี่คือขั้นตอนสำหรับหม้อแปลงชนิดเรซิน:

 1. ตรวจสอบและขันสกรูและสกรูให้แน่นอีกครั้งตามมาตรฐานที่กำหนด.
 2. วัดแรงบิดของน็อตและทำเครื่องหมายตำแหน่งของสกรูปอนด์.
 3. ทำการทดสอบฉนวนด้วยเครื่องวัดโอห์มมิเตอร์.
 4. รักษาความสะอาดและความสะอาดของบัสบาร์และจุดเชื่อมต่อทั้งหมด.
 5. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อและดูดฝุ่นด้านในและด้านนอกของเครื่อง.
 6. ทดสอบความต้านทานของดินด้วยระบบภาคพื้นดิน.
 7. ตรวจสอบสภาพของบูชบุชฝาครอบนกและอื่น ๆ.
 8. ทดสอบจุดความร้อนด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดหรือตัวชี้.
 9. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง.
 10. ตรวจสอบอุณหภูมิของหม้อแปลงขณะทำงาน.
 11. ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายอากาศ.
 12. บันทึกข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่จำเป็นรวมถึงรูปภาพ.

บริการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะแปลงพลังงานที่ใช้งานและแรงจูงใจเป็นพลังงานไฟฟ้า. มันถูกใช้ในวงจรภายนอก เช่นเดียวกับหม้อแปลงความล้มเหลวของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำให้กระบวนการทั้งหมดหยุดชะงัก. การแก้ไขจะใช้เวลาและในบางครั้งแม้แต่การแทนที่. การบำรุงรักษาตามปกติจะยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ.

ชิ้นส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีงานที่แตกต่างกัน. การดูแลรักษาองค์ประกอบต่าง ๆ ของมันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด.

เครื่องยนต์

 1. ตรวจสอบและรักษาระดับน้ำมันเครื่อง.
 2. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันและน้ำมันในทุกสภาวะและกระบวนการ.
 3. ตรวจสอบความหนาแน่นของสลักเกลียวและการเชื่อมต่อสายเคเบิล. หากจำเป็นให้ขันน็อตและข้อต่อให้แน่น.
 4. ตรวจสอบและปัดฝุ่นของภายนอกและภายในของเครื่องยนต์.
 5. ทำความสะอาดไส้กรองอากาศด้วยตัวเป่าลมหรือปั๊มลม.
 6. ตรวจสอบสภาพและความตึงของสายพานโรเตอร์แกว่งและระบบระบายความร้อน.
 7. ตรวจสอบการไหลของประจุไฟฟ้าในเครื่องยนต์.
 8. ตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำมันเครื่องและค่าความดัน.
 9. ตรวจสอบและบันทึกระดับความร้อนด้วยเครื่องสแกนความร้อน.
 10. ทึกข้อมูลและหากจำเป็นต้องทำการซ่อมแซมเพิ่มเติม.

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

 1. วัดแรงดันและความถี่จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 2. ทำการทดสอบฉนวนด้วยเครื่องวัดโอห์มมิเตอร์.
 3. ทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อด้วยสเปรย์ทำความสะอาดมาตรฐาน.
 4. ตรวจสอบความหนาแน่นของสลักเกลียวและจุดเชื่อมต่อ. หากจำเป็นให้ขันน็อตและข้อต่อให้แน่น.
 5. ตรวจสอบและปรับแรงดันไฟฟ้าเมื่อจำเป็น.
 6. วัดสภาพของสายไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ. แนะนำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเมื่อจำเป็น.
 7. บันทึกข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่จำเป็นรวมถึงรูปภาพ.

    แผงควบคุม ATS

 1. ทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อด้วยสเปรย์ทำความสะอาดหน้าสัมผัสมาตรฐาน.
 2. ตรวจสอบและทดสอบสภาพไฟฟ้าของแผง.
 3. ตรวจสอบสถานะแรงดันไฟฟ้าใน MDB และด้านเครื่องกำเนิด.
 4. วัดกระแสไฟฟ้าค่าและความถี่ในแต่ละด้าน.
 5. ตรวจสอบฟิวส์ว่าเกิดสนิมสิ่งสกปรกหรือความเสียหาย.
 6. บันทึกข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่จำเป็นรวมถึงรูปภาพ.

    แบตเตอรี่

 1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการชาร์จ.
 2. วัดความถ่วงจำเพาะและประจุของอุปกรณ์.
 3. ใช้สารหล่อลื่นหรือจาระบีกับขั้วแบตเตอรี่.
 4. ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ที่เหมาะสม.
 5. บันทึกข้อมูลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่จำเป็นรวมถึงรูปภาพ.

บริการสำรวจความร้อน

ถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดสามารถช่วยให้คุณค้นพบพื้นที่ที่มีปัญหาที่ซ่อนอยู่ในเครื่องของคุณก่อนที่สัญญาณแรก. ดำเนินการสำรวจความร้อนสามารถช่วยคุณแก้ปัญหาและหลีกเลี่ยงปัญหาก่อนที่จะพบพวกเขา.

คุณสามารถทำแบบสำรวจเหล่านี้ด้วยการบำรุงรักษา MDB เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก / ฟ้าผ่า

หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในอนาคตด้วยไฟกระชากภายนอกหรืออุบัติเหตุฟ้าผ่า. วางอุปกรณ์ที่มีประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก่อนที่จะเกิดขึ้น. 

เครื่องวัดดิจิตอลหรือเครื่องวัดพลังงาน

ให้เราช่วยคุณใช้ไฟฟ้า เรามีระบบไดโอดเปล่งแสงและ จอแอลซีดีที่สามารถช่วยให้การอ่านของคุณถูกต้อง. นอกจากนี้ยังมีค่าอื่น ๆ รวมอยู่ในระบบของเรา. อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล.