Transformer

การดูแลรักษาตู้MDB

ตู้การดูแลรักษาตู้MDB นั้นก็คือการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกและบริเวณรอบๆตู้MDB และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆว่าอยู่ในสภาพพร้อมการใช้งานหรือไม่ โดยหลายๆคนอาจจะมองว่าการทำความสะอาดนั้นเป็นการสิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุ แต่หากมองถึงจริงๆแล้ว การทำความสะอาดตู้MDBนั้นเป็นการประหยัดและลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการตรวจสอบระบบต่างๆจึงทำให้สามารถรับรู้ได้ว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ใกล้จะชำรุดหรือหมดสภาพ จึงทำให้เราสามารถซ่อมแซม และแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายมากไปกว่าเติม

จำหน่ายตู้MDBสวิทซ์บอร์ด , หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์

  • บริการแก้ไขและดูแลระบบคาปาซิเตอร์ๆ
  • บริการเปลี่ยนและติดตั้ง modify เบรคเกอร์นอกสถานที่ด้วยเครื่องตัดบัสบาร์ไฮโดรลิก
  • บริการประกอบตู้ SWICH BORD ตู้MDB ต่าง ๆ ให้มีการใช้งานที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 

 • BUSHING,CONECTOR,DROP OUT,ประเก็น ,ล่อฟ้า สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าฟ้า
 • ข้อดีในการติดตั้งคาปาซิเตอร์
 • ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า
 • ช่วยลดต้นทุนและทรัพยากรในการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
 • ปรับแรงดันไฟ้ฟ้าที่อยู่ภายในหม้อแปลงไฟฟ้าและสายไฟ
 • ช่วยทำให้สายไฟ หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนั้นรับการโหลดได้เพิ่มมากขึ้น

 

ตู้ SWICH BORD หรือตู้MDBคือ

ตู้ SWICH BORD หรือตู้MDB เป็นตู้ที่มีแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ มักจะใช้กันภายในอาคารขนาดใหญ่รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเป็นปริมาณมาก ซึ่งจะทำหน้าที่โดยการรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วจ่ายกระแสไฟไปยังส่วนต่างๆที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้า

โครงสร้างตู้MDB

โครงสร้างตู้MDBนั้นจะถูกผลิตขึ้นมาจากแผ่นโลหะ ซึ่งลักษณะของตู้MDBนั้นจะสามารถเปิดได้เพียงแค่ด้านหน้าหรือสามารถเปิดประตูได้ทุกด้านนั้น ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่ออกแบบและผู้ที่ต้องการใช้งานว่าต้องการใช้งานแบบไหนนั้นเองซึ่งจะมีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้

 • สามารถรับแรงกระแทกจากภายนอกได้
 • สามารถทนความร้อนจากทั้งภายในและภายนอกได้
 • สามารถทนทานต่อสารเคมีในการกัดกร่อนได้
 • ป้องกันสัตว์ต่างๆเข้าไปภายในตู้MDB
 • ป้องกันการสัมผัสกับวงจรต่างๆภายในตู้MDB

หม้อแปลงไฟฟ้าคืออะไร?

หม้อแปลงไซด์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง ได้แก่ แผงสวิตช์บอร์ดหรือตู้ MDB ที่มีแผงจำหน่ายขนาดใหญ่. ส่วนใหญ่จะใช้ภายในอาคารไม่ว่าจะเป็นที่บ้านสถานที่ประกอบธุรกิจหรือโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากในการทำงาน. กระแสไฟฟ้าจะได้รับจากหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งจะจ่ายพลังงานให้กับเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการไฟฟ้าในการทำงาน.

MDB ย่อมาจากคณะกรรมการจัดจำหน่ายหลักเป็นแผงที่จ่ายกระแสไฟฟ้าที่จะแจกจ่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ. โดยทั่วไปแล้วจะมีแหล่งจ่ายไฟขาเข้าเดียวหรือหลายแหล่ง นอกจากนี้ยังรวมถึงเบรกเกอร์และอุปกรณ์ป้องกัน.

โครงสร้างตู้ MDB

ตู้ MDB มีโครงสร้างจากโลหะแผ่น สามารถเข้าถึงได้ทางประตูหน้า. แต่ประตูทุกบานสามารถเปิดได้ การออกแบบจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณตกลงกับเจ้าหน้าที่ของเรา. ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณและวิธีที่คุณต้องการใช้.

นี่คือคุณสมบัติของตู้ MDB ของเรา:

 • สามารถทนต่อไฟฟ้าช็อตได้.
 • สามารถทนความร้อนจากทั้งในและนอกอุปกรณ์.
 • สามารถทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี.
 • หลีกเลี่ยงไม่ให้สัตว์เข้าไปในตู้ MDB ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้.
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวงจรภายในกล่องหุ้ม MDB.

บริการของเราสำหรับหม้อแปลง

เราให้บริการหลายอย่างสำหรับหม้อแปลงของคุณนี่คือบริการบางส่วน:

 • บริการแก้ไขและบำรุงรักษาตัวเก็บประจุ.
 • การติดตั้งเปลี่ยนและดัดแปลงเบรกเกอร์นอกสถานที่โดยใช้เครื่องตัดบัสบาร์ไฮดรอลิก.
 • การประกอบตู้สวิตช์บอร์ดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด.

ทำไมการดูแลรักษาจึงสำคัญ?

การบำรุงรักษาตู้ MDB รวมถึงการทำความสะอาดภายในและภายนอกของหม้อแปลง. สิ่งสำคัญคือต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้หรือไม่ การทำความสะอาดอุปกรณ์อาจดูเหมือนไม่สำคัญ อย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่ออายุมากขึ้น.

การทำความสะอาด MDB นั้นเหมาะอย่างยิ่งและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณคิดถึงระยะยาว. เมื่อตรวจสอบหน่วยจะตรวจพบก่อนหน้านี้ว่าอุปกรณ์อยู่ในระหว่างความล้มเหลวหรือพังทลายหรือไม่ ดังนั้นการซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายเพิ่มเติม.

ข้อดีของหม้อแปลงไฟฟ้า

ประหยัดค่าไฟฟ้า

หม้อแปลงสามารถช่วยลดต้นทุนและทรัพยากรเนื่องจากจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว.

การบำรุงรักษาต่ำ

หม้อแปลงทำงานอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายความว่าไม่ต้องการการบำรุงรักษามากนัก. อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง. ส่วนใหญ่การบำรุงรักษาที่จำเป็นคือการตรวจสอบน้ำมันซ่อมแซมส่วนที่เสียหายหรือสึกกร่อนการทำความสะอาดและอื่น ๆ.

ส่งพลังงานอย่างปลอดภัย

หม้อแปลงไฟฟ้าช่วยให้สามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยในระยะทางไกลและในราคาที่ต่ำเช่นนี้ เมื่อคุณเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้าความต้านทานจะลดลงด้วยวิธีนี้มีการสูญเสียน้อยลง.